Zelfevaluatietest voor ouderen

Zelfevaluatietest binnenkort op de markt voor ouderen

Het is duidelijk dat het rijgedrag verslechtert naarmate je ouder wordt. Het Regionaal orgaan verkeersveiligheid heeft Royal HaskoningDHV een zelfevaluatietest laten ontwikkelen om rijgedrag van ouderen te testen. Deze test geeft inzicht in het rijgedrag en de taakbeleving van ouderen. De zelfevaluatietest zal binnenkort beschikbaar worden gesteld.   De ouderen De ouderen zijn zelf het…